Bölüm Hakkında TMT

BÖLÜM HAKKINDA

Türkiye ekonomisinin önde gelen sektörlerinden biri halini alan turizmin hızlı gelişimi; turizm işletmelerinin profesyonel bilgiyle, işletmeci özelliğiyle, insan ilişkileri yetenekleri ve yabancı dil bilgisi ile donatılmış, iyi eğitimli turizm çalışanlarına yönelik gereksinimini arttırmıştır. Turizm İşletmeciliği Bölümü bu gereksinimlere cevap vermek amacıyla 1991 yılında kurulmuş ve 1994 yılında İşletme Fakültesi’ne katılmıştır. Turizm İşletmeciliği Lisans  Programı akademik bilgi ile pratik uygulamalar arasındaki dengeyi sağlamayı amaçlamakta, otel yönetimi, restoran yönetimi, yiyecek-içecek işletmeleri yönetimi, turizm planlaması, destinasyon pazarlama, seyahat acentaları ve tur operatörlüğü gibi geniş bir alanı kapsayan çok yönlü bir turizm eğitimi sağlamaktadır. Turizm sektörü ile kurulan güçlü ilişkiler sektörün gözde kuruluşlarında staj  ve  iş imkanı sağlayarak öğrencilerin kariyerlerini geliştirmelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu imkanların yanısıra öğrenciler Fakültenin  diğer bölümlerden dersler çekerek çeşitli alanlarda çift ana dal ve/veya yan dal sertifikası alarak kariyer alternatiflerini çeşitlendirebilmektedirler.

Mezunların İş Alanları

Turizm İşletmeciliği mezunları birçok turizm işletmesi tarafından talep edilmektedir. Mezunlarımız ve mevcut öğrencilerimiz gerek staj gerekse kalıcı pozisyonlarda işe alınmaktadır. Bölümün eski mezunları iyi bilinen uluslararası ve ulusal zincir oteller, seyahat acentaları, havayolu firmaları ve turizm sektörünün diğer kollarındaki işletmelerde farklı yönetim kademelerine ulaşmışlardır. Bu mezunlarımızdan kimileri mevcut öğrencilerimize gerçek yaşam deneyimlerini sunmak üzere derslere davet edilmektedir.

LİSANS PROGRAMIUZMANLIK ALANLARIYANDAL PROGRAMLARIÇİFT ANADAL PROGRAMIYÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIDOKTORA PROGRAMI

UZMANLIK ALANLARI

Öğrenciler Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden lisans diploması alabilmek için, DEU Turizm İşletmeciliği Lisans Programı tarafından sunulan ve turizm sektöründeki kariyer seçeneklerine uyumlu uzmanlık alanlarından birinin yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. DEU Turizm İşletmeciliği Lisans programı tarafından sunulan uzmanlık alanları şu şekildedir;

Öğrenciler bu alanların birinde uzmanlaşabilmek için, zorunlu derslerine ek olarak ilgili alanda en az beş (5) uzmanlık alanı dersini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür.  Kazanılan uzmanlık alanı diploma eklerinde belirtilir.

AĞIRLAMA YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI

Ağırlama Yönetimi uzmanlık alanı, otel yönetimi, otelcilik ve turizm yönetimi, veya otel işletmeciliği vb. çalışma alanlarını içerir.  Bu bağlamda Ağırlama Yönetimi uzmanlık alanı  otellerin, restoranların, seyahat acentalarının ve diğer ilgili kurumların yönetimini ve yönetim gereksinimlerini kapsar.  Marriott, Hilton Worldwide, Hyatt gibi uluslararası ağırlama şirketleri bu alanda uzmanlaşmış mezunlara yönelik staj programlarının yanı sıra yönetim eğitimi programları ve doğrudan yerleştirmeler sunmaktadır.

AĞIRLAMA YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

TOURISM MANAGEMENT UNDERGRADUATE PROGRAM: MAJORS (UZMANLIK)

HOSPITALITY MANAGEMENT MAJOR

MAJOR ELECTIVES (5 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
TMT 3005 Front Office Management 2+2 4
TMT 3024 Guest Relations in Tourism 3+0 4
TMT 3021 Food and Beverage Management 3+0 4
TMT 3010 Restaurant Management 2+2 4
TMT 3011 Housekeeping Management 2+2 4
TMT 3028 International Hotel Management (PRE: TMT 2012) 3+0 4
TMT 3013 Travel Agencies and Tour Operators 3+0 4
TMT 3026 Ticketing and Computerized Reservation Systems 2+2 4
TMT 4027 Food Safety and Sanitation 3+0 4
TMT 4006 Purchasing Techniques in Hospitality Industry 3+0 4
TMT 4031 Tour Planning and Guiding Services in Tourism 3+0 4
TMT 4018 Airline Management and Marketing 3+0 4
TMT 4033 Entrepreneurship in Tourism 3+0 4
TMT 4021 Meeting Industry and Congress Organization 3+0 4
TMT 3004 Total Quality Management in Tourism 3+0 4
TMT 4030 Food and Beverage Cost Controls 3+0 4
TMT 3030 Cruise Operations and Management 3+0 4
TMT 3031 Consumer Behavior in Tourism 3+0 4
15 20
Ders içerikleri ve krediler için tıklayınız

TURİZM VE REKREASYON UZMANLIK ALANI

Turizm ve Rekreasyon alanı parkların, rekreasyon ve spor alanları ile tesislerinin, farklı yaş grupları ve yaşam tarzlarına sahip tüketicilere yönelik turizm faaliyetlerinin planlama ve yönetimiyle ilgilidir. Bir başka deyişle; Turizm ve Rekreasyon, liderlik becerileri, eleştirel düşünme, iletişim, program planlama gibi öğrencinin endüstride başarılı olabilmesi için gerekli uzmanlık ve bilgi gelişimini sağlayan temel rekreasyon ve turizm yönetim becerilerine odaklanır.

Mezunlar; rehberlik hizmetleri, tur firmaları, kamu kurumları, yerel ve bölgesel turizm acentaları, ekonomik kalkınma ajansları gibi alanlarda yönetsel ve idari pozisyonlarda görev alabilir veya bu alanlarda girişimci olarak faaliyet gösterebilirler .

TURİZM VE REKREASYON UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

TOURISM AND RECREATION MAJOR
MAJOR ELECTIVES  (5 Courses should be selected)    
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
TMT 3022 Current Issues In Tourism & Recreation 3+0 4
TMT 3016 E-Tourism 3+0 4
TMT 3025 Recreation and Leisure Management 3+0 4
TMT 3023 Sustainable Destination Management 3+0 4
TMT 3027 Tourism Analysis 3+0 4
TMT 4012 Environment and National Park Management in Tourism 3+0 4
TMT 4014 Visitor Attractions Management 3+0 4
TMT 4023 Special Interest Tourism 3+0 4
TMT 4026 Cultural Tourism 3+0 4
TMT 4024 Tourism Planning and Development 3+0 4
TMT 4029 Stakeholder Management in Tourism 3+0 4
TMT 4028 Public Relations Management in Tourism 3+0 4
15+0 20
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız…

 

YANDAL PROGRAMLARI

DEÜ Yandal Program Yönergesi

DEU İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği  Bölümü, Turizm İşletmeciliği  alanında aldığı eğitime bağlı olarak kariyer seçeneklerini çeşitlendirmeyi amaçlayan öğrenciler için üç (3) Yandal Programı sunmaktadır;

DESTİNASYON YÖNETİMİ YANDAL PROGRAMI

Destinasyon Yönetimi alanı, destinasyonların yoğun rekabet ortamında ziyaretçilere üstün kalitede deneyim sunma ve turizmin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini yönetme çabalarına bağlı olarak önemi giderek artan bir alandır.  Destinasyon Yönetimi, sürdürülebilir turizm gelişimi yaklaşımını özel bir alanla (turizm destinasyonu) sınırlayan ve turizm alanında ve turizm alanı dışında faaliyet gösteren işletmeleri, merkezi ve yerel yönetimleri, sivil toplum örgütlerini, yerel halkı sürdürülebilir kalkınma hedefi altında örgütleyen, tüm paydaşların katılımını destekleyen turizme bağlı gelişen yenilikçi bir yaklaşımdır. Destinasyon Yönetimi dersleri, turizm destinasyon yöneticisi ve pazarlamacısı, otel kurucusu, tur operatörü, işletme sahibi, kamu görevlisi olmayı ve turizm destinasyonlarının rekabet güçlerini ve uzun dönemli sürdürülebilirliklerini artırmaya yönelik alanlarda çalışmayı kariyer hedefi olarak belirleyen öğrencilere hitap etmektedir.

 

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • İşletme Bölümü Öğrencileri
 • İktisat Bölümü Öğrencileri
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencileri
 • Uluslararası işletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencileri 

DESTİNASYON YÖNETİMİ YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
COMPULSORY MINOR COURSES (4 Courses should be taken)
TMT 2001 Introduction to Tourism and Travel Industry 3+0 5
TMT 2012 Introduction to Hospitality Industry (PRE: TMT 2001) 3+0 5
MRK 2901 Marketing 3+0 5
TMT 4019 Destination Marketing 3+0 4
MINOR  ELECTIVES (5 Courses should be selected)
TMT 3023 ·         Sustainable Destination Management 3+0 4
TMT 3027 ·         Tourism Analysis 3+0 4
TMT 4012 ·         Environment and National Park Management in Tourism

·

3+0 4
TMT 4014 ·         Visitor Attractions Management 3+0 4
TMT 4026 ·         Cultural Tourism 3+0 4
TMT 4024 ·         Tourism Planning and Development 3+0 4
TMT 4028 ·         Public Relations Management in Tourism 3+0 4
TMT 3039 ·         Events Tourism and Management 3+0 4
  ·         TOTAL 27  
        Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız….

 

ETKİNLİK YÖNETİMİ YANDALI

Etkinlik Yönetimi festivallerin, etkinliklerin ve konferansların planlanması ve geliştirilmesinde yönelik bir proje yönetimi uygulamasıdır. Son yıllarda tüm dünyada festivallerin ve etkinliklerin bir endüstri olarak gelişmesi bu faaliyetlerin yönetilmesini bir zorunluluk haline getirmiştir. Etkinlikler ve festivallar toplumlar ve ülkler üzerinde ciddi etkilere sahiptir.

Etkinlik Yönetimi her büyüklükteki şirket için bir stratejik pazarlama ve iletişim aracı olarak değerlendirilir. Ürünün piyasaya sürülmesinden basın toplantılarına kadar pek çok faaliyetlerinde şirketler mevcut ve potansiyel müşterileri ile olan ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olmak üzere tanıtım organizasyonları düzenlerler.

Etkinlik Yönetimi alanında eğitim gören öğrenciler etkinlik yönetimi, etkinlik yönetimi danışmanlığı, otel seyahat ve ağırlama endüstrisi işletmeleri, reklam ajansları, halkla ilişkiler firmaları, basın yayın organları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, bütünleşik pazarlama iletişimi ve etkinlik bütçeleme ve muhasebesi gibi oldukça geniş bir alanda kariyet fırsatları elde edebilirler.

 

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • İşletme Bölümü Öğrencileri
 • İktisat Bölümü Öğrencileri
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencileri
 • Uluslararası işletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencileri

ETKİNLİK YÖNETİMİ YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

Ders Kodu  

Ders Adı

 

  Zorunlu Yandal Seçimlikleri (4 Ders Seçilmelidir)
TMT 2001 Turizm ve Seyahat Endüstrisine Giriş
TMT 2002 Ağırlama Endüstrisine Giriş (PRE: TMT 2001)
MRK 2901 Pazarlama
TMT 4019 Destinasyon Pazarlaması
TMT 3039 Etkinlik Turizmi ve Yönetimi
                                                                                                                                                                                                                                        Yandal Seçimlikleri (5 Ders Seçilmelidir)
TMT 3016 E-Turizm
TMT 3025 Rekreasyon ve Eğlence Yönetimi
TMT 4021 Toplanti Endüstrisi ve Kongre Organizasyonları
TMT 4012 Turizmde ve Çevre Ulusal Park Yönetimi
TMT 4014 Ziyaretçi Çekicilikleri Yönetimi
TMT 4023 Özel İlgi Turizmi
TMT 4029 Turizmde Paydaş Yönetimi
TMT 4028 Turizmde Halkla İlişkiler Yönetimi
TMT 3031 Turizmde Tüketici Davranişi
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız….

 

ULUSLARARASI OTEL YÖNETİMİ YANDAL PROGRAMI

Uluslararası Otel Yönetimi ağırlama endüstrisinde önemli kariyer olanakları sunan bir programdır. Bu program liderlik niteliklerinin, analitik düşünme yetisinin ve bireysel becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra ağırlama yönetimi alanında yönetim kavramının tüm yönleriyle ele alınmasını amaçlamaktadır. Bu programda öğrenciler, sürdürülebilir turizm, uluslararası otel yönetimi, finansal strateji, pazarlama, etik, girişimcilik ve iletişim konuları üzerine dersler alacaklardır. Programın uluslararası boyutu, öğrencilere mezuniyet sonrasında kariyerlerinde başarılı olmaları için fırsat sunmaktadır. Söz konusu yandal insan kaynakları, finans ve pazarlama gibi temel işletme konularına odaklanan zorunlu dersleri de içermektedir.

Uluslararası Otel Yönetimi, küresel turizm endüstrisinde kariyer fırsatları yaratmaktadır. Bu yandal programından mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslararası düzeyde otellerde kariyer edinme olanağına sahip olacaklardır. Ağırlama branşının uluslararası niteliği çok sayıda öğrenciye yurtdışında iş bulabilme fırsatı da sunmaktadır.

 

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • İşletme Bölümü Öğrencileri
 • İktisat Bölümü Öğrencileri
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencileri
 • Uluslararası işletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencileri

ULUSLARARASI OTEL YÖNETİMİ YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

Ders Kodu Ders Adı
  Zorunlu Yandal Seçimlikleri (3 Ders Seçilmelidir)
TMT 2001 Turizm ve Seyahat Endüstrisine Giriş
TMT 2002 Ağırlama Endüstrisine Giriş (PRE: TMT 2001)
MNO 1002 Örgüt ve Yönetim
Yandal Seçimlikleri (5 Ders Seçilmelidir)
TMT 3005 Ön Büro Yönetimi
TMT 3024 Turizmde Misafir İlişkileri
TMT 3021 Yiyecek ve İçecek Yönetimi
TMT 3010 Restoran Yönetimi
TMT 3011 Kat Hizmetleri Yönetimi
TMT 3028 Uluslararası Otel Yönetimi (PRE: TMT 2002)
TMT 4027 Gıda Güvenliği ve Sanitasyon
TMT 4006 Ağırlama Endüstrisinde Satin Alma Teknikleri
TMT 4033 Turizmde Girişimcilik
TMT 4030 Yiyecek ve İçecek Maliyetleri Analizi
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız….

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast