Bölüm Hakkında ECO

BÖLÜM HAKKINDA

İktisat, ekonomik birimlerin üretim ve kaynak değılımı konusunda aldıkları karar süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. İktisat disiplininin konusu, piyasalar, kurumlar, devlet, büyüme, gelişme, enflasyon, işsizlik gibi pek çok konuyu içermektedir.

İngilizce İktisat Bölümü, İşletme Fakültesi Bünyesinde 1992 yılında kurulmuştur. Misyonu, lisans ve lisansüstü düzeyde kaliteli iktisat eğitimi vermek ve dünya standartlarında araştırmalar yapmaktır. Bölümün bu kapsamda birbiri ile ilişkili üç amacı vardır:

İktisat Bölümü yukarıda sıralanan amaçlara ulaşabilmek için yenilikçi ve gerçek dünya ile ilişkili bir şekilde eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedır. Ders programlarını yapısı teorik ve uygulamalı iktisat alanlarını kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Ayrıca bölüm öğretim elemanlarının  farklı ülkelerdeki universiteler ile işbirliği içinda yürüttükleri çalışmalar ile Bölümün uluslararası profilinin yükselmesi mümkün olmaktadır. Küçük sayıda öğrenciler ile yapılan dersler ise öğretim üyesi ve öğrenci arasındaki ilişkinin kuvvetli olmasına neden olmaktadır. Akademik kadro, teorik ve uygulamalı alanlarda yaptıkları araştırmalar ile iktisat bilmine katkıda bulunmaktadır. İktisat Bölümünün yapısı İktisat Teorisi, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme ve İktisat Tarihi olmak üzere dört alanı kapsamaktadır.

İngilizce İktisat bölümünün misyonu; öğrencilerine çağdaş ve kaliteli eğitim vermek, araştırma faaliyetlerini teşvik etmek, özgürlükçü düşünce ile bilim üreterek öğretim üyesi gelişimini sağlamak, bilginin yayılması yoluyla yerel, ulusal ve küresel ölçekte toplum refahını artırmaya yönelik hizmet vermektir. İngilizce İktisat bölümünün vizyonu; uluslararası düzeyde tanınmışlığı olan, yenilikçi ve evrensel standartlarda bir bölüm olmak ve farklı iktisadi yaklaşımlara sahip öğretim üyelerini bünyesinde bulundurarak yetiştirdiği öğrenciler, yaptığı yayınlar ve yürüttüğü araştırmalarla başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin önde gelen iktisat bölümlerinden biri olmaktır. Bölümün değerleri; hoşgörü, bilimsellik, özgüven, akılcılık, bilimsel etik ve akademik özgürlüktür. İktisat bölümünde profesyonellik, katılımcılık, eşitlik ve yaratıcılık teşvik edilir ve bu sayede özgün çalışmalar ve nitelikli eğitim hedeflenir. İngilizce İktisat bölümü genç ve dinamik kadrosu ve nitelikli akademik personeliyle tam donanımlı iktisatçılar yetiştirmektedir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLİ

İktisat Bölümü mezunları hem özel hem de kamu sektöründe birçok farklı pozisyonda iş bulabilmektedirler. Mezunlarımız özel sektörde bankalarda, danışmanlık ve denetim şirketlerinde veya yabancı kuruluşlarında istihdam edilirken, kamu sektöründe kamu bankaları, Merkez Bankası veya KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile başvurulabilen bütün kamu kurumlarında çalışabilmektedir.

 

LİSANS PROGRAMIYANDAL PROGRAMLARIÇift Anadal ProgramıYÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIDOKTORA PROGRAMLARI

DEÜ Yandal Program Yönergesi

İKTİSAT YANDAL PROGRAMI

Kariyer seçeneklerini ekonomi alanı vasıtasıyla genişletmek isteyen öğrencilere İktisat alanında yandal programı sunmaktayız. Programın amacı, sosyal bilimler dahilindeki disiplinleri entegre ederek entellektüel uzmanlık sağlamaktır.

BAŞVURABİLECEK ÖĞRENCİLER

  • DEÜ İşletme Bölümü öğrencileri
  • DEÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri
  • DEÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri
  • DEÜ Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü öğrencileri

ÖĞRETİM PLANI

COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
ECO 1001 Economics I 3+0 5
ECO 1002 Economics II 3+0 5
ECO 2001 Microeconomics I 3+0 6
ECO 2003 Macroeconomics I 3+0 6
ECO 3001 Econometrics (PRE: FBA 1202) 3+0 6
ECO 3004 International Economics (PRE: ECO 2001) 3+0 6
·         Departmental Elective (2)
·         TOTAL 24  
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast