Bölüm Hakkında İşletme

Bölüm Hakkında

İşletme Bölümü 1988 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1992 yılında İşletme Fakültesi’nin kurulmasının ardından, fakültedeki ilk bölüm olarak yerini almıştır. İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ve Muhasebe ve Finansman disiplinlerinin ilgili kavram ve uygulamalarını içeren bir alandır. Bu farklı alanların bileşimi ile, bölüm işletme alanında başarılı olabilmek için gereken altyapıyı sağlamaktadır. Bölüm, fakültenin kurucularını da içeren deneyimli, kalifiye ve işine bağlı akademisyenlerle çalışır. Bölümün amacı kaliteli bir eğitim sunmaktır. Bunun için akademisyenerimiz kendilerini sürekli geliştirir ve yenilerler. Bunun yanısıra, İşletme Bölümü, derslerinde örnek olay analizleri, tartışmalar ve grup sunumlarına ağırlık vererek, öğrencilerinin, analitik yetkinliklerini, eleştirel düşünmelerini, iletişim ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye odaklanır. İşletme mezunları için mükemmel iş fırsatları bulunmaktadır.

Mezunların İş Alanları

İşletme Bölümümüzden mezun olan öğrenciler farklı endüstriyel sektörlerin işverenleri tarafından ilgiyle izlenmekte ve bu öğrencilerimizin pek çoğu (yaklaşık %90 oranında) okuldaki son dönemlerinde iş teklifleri almaktadır. Mezunlarımız özellikle hizmet sektöründe, örneğin, finansal denetim; bankacılık; marka yönetimi; satış yönetimi; pazarlama; insan kaynakları; finansal kontrol ve bütçeleme; iş planlama; tedarik; ihracat ve yurtdışı operasyonları; lojistik benzeri alanlarda etkili olmaktadır. Mezunlarımız, özel sektördeki şirketlerin yanısıra, çeşitli bakanlıklar gibi kamu kurumlarında ve Birleşmiş Milletler gibi bağımsız uluslararası kuruluşlarda da kariyer fırsatlarına sahip olabilmektedirler. Son yıllarda mezunlarımızın istihdam edildiği önemli endüstriyel kuruluşlara yönelik örnekler aşağıda listelenmiştir: PwC Swarovski Microsoft KPMG Bosch and Siemens Home Appliances Group (BSH) Hugo Boss Türkiye İş Bankası Efes Beverage Group Borusan Türkiye Ekonomi Bankası İnci Holding Ege Palas Business Hotel Coca-Cola Company Philip Morris International Kordsa Global Nike Ferrero Mediterranean Shipping Company Koçtaş Wyndham Inditex Paşabahçe

LİSANS PROGRAMIUZMANLIK ALANLARIYANDAL PROGRAMLARIÇİFT ANADAL PROGRAMLARIYÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIDOKTORA PROGRAMI

İşletme Lisans Programında eğitim gören öğrenciler, ulusal ve uluslararası firmalarda kariyer olanaklarına ilişkin gereksinimleri karşılayan bir program kapsamında sunulan bir uzmanlık alanı derslerini alarak uzmanlık kazanabilirler. DEÜ İşletme Lisans programı tarafından sunulan uzmanlık alanları şu şekildedir;

 • MUHASEBE
 • GİRİŞİMCİLİK
 • FİNANS
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
 • PAZARLAMA
 • ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ

Öğrenciler bu alanların birinde uzmanlaşabilmek için, zorunlu derslerine ek olarak ilgili alanda aşağıda yer alan en az altı (6) uzmanlık alanı dersini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Kazanılan uzmanlık alanı diploma eklerinde belirtilir. Öğrenciler sadece bir uzmanlık alanı programına kayıt olabileceklerdir.

MUHASEBE UZMANLIK ALANI

Muhasebe Uzmanlık Alanı ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) tarafından akredite edilmiştir. ACCA muhasebe meslek mensuplarının uluslararası standartlarda yetkinliklere sahip olduğunu belgeleyen ve bu konuda ruhsatlandırma yetkisine sahip küresel bir meslek kuruluşudur. Uluslararası çapta kariyer fırsatlarına kapı açan ACCA sertifikasyonu muhasebe meslek mensuplarına kariyerleri boyunca ayrıcalıklar sağlamaktadır.

Muhasebe Uzmanlık Diploma Ekine sahip olan mezunlarımız ACCA Akreditasyonu sayesinde hem ulusal hem uluslararası alanda kariyerlerini bir adım ileriye taşıyacak olan ACCA sertifikası almak için girecekleri sınavlarda muafiyet olanaklarına sahiptir.

MUHASEBE UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

ACCOUNTING MAJOR

REQUIRED MAJOR ELECTIVES (2 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
ACC 4111 Financial Statement Analysis (PRE: ACC 2002) 3+0 5
ACC 4245 International Financial Reporting I (PRE: ACC 2002) 3+0 5
MAJOR ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
ACC 4220 Accounting Information Systems (PRE: ACC 2001) 3+0 5
ACC 4222 Accounting for Decision Making (PRE: ACC 3001) 3+0 5
ACC 4231 Tax Law and Accounting 3+0 5
ACC 4233 Auditing (PRE: ACC 2002) 3+0 5
ACC 4242 Current Topics in Accounting (PRE:ACC 2001) 3+0 5
ACC 4244 Risk Based Internal Auditing ( PRE: ACC 2002) 3+0 5
ACC 4246 International Financial Reporting II (PRE: ACC 4245) 3+0 5
FIN 4111 Capital Markets and Financial Institutions (PRE: FIN 2001) 3+0 5
ACC 4247 Ethics in Accounting and Finance (MNO: 4237) 3+0 5
ACC 4248 Integrated Reporting and Advanced Performance Management (PRE: ACC 3001) 3+0 5
TOTAL 18+0 30

 

GİRİŞİMCİLİK UZMANLIK ALANI

Girişimcilik uzmanlık alanı öğrencilerin bir iş fikrini ortaya atıp bunu tamamlamaları için gerekli olan planlama yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olma hedefindedir. Ana program hedefleri, öğrencilerin kendi işlerini başlatmaları ve yürütmeleri, var olan bir işletmeyi satın alarak daha etkin bir şekilde yürütmeleri ve yeni bir yönde ilerletebilecek yetenekleri kazandırmaktır. Öğrenciler, çoğu girişimin doğasında varolan riski nasıl en aza indirileceğini de öğrenirler. Girişimcilik uzmanlık alanı öğrencilere küresel alanda başarı getirecek olan yaratıcı ve teknolojik becerileri de kazandırır. Böylece, girişimcilik alanında öğrenim gören öğrenciler, üstün bir eğitim düzeyi yardımı ile kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmek için teşvik edilmektedir. Özellikle yeni bir işin kurulması, karar verme süreçlerinin yönetimi, riskin en aza indirilmesi ve kendi zamanlarının ötesinde planlama yapmayı öğrenirler. Eğitimlerinin sonunda öğrenciler, başarılı şirketler kurmalarını ve yaratıcı değişim ajanları olmalarını sağlayacak girişimcilikle ilgili bir dizi yetenek geliştirmiş olurlar. Girişimcilik uzmanlık alanı öğrencilere bir bütün olarak toplumun ekonomik kalkınması için temel sağlayan sağlıklı bir iş ortamının sürdürmede yardımcı olur.

GİRİŞİMCİLİK UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

REQUIRED MAJOR ELECTIVES (2 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
MNO 4222 Organizational Change and Development 3+0 5
MNO 4235 Entrepreneurship and Business Planning (PRE: MNO 1001) 3+0 5
MAJOR ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
FIN 4237 Entrepreneurial Finance (PRE: FIN 2002) 3+0 5
IBS 4155 Global Entrepreneurship 3+0 5
LAW 4240 Company Law (PRE: LAW 3001) 3+0 5
MNO 4237 Business Ethics 3+0 5
MNO 4240 Industrial Relations and Collective Bargaining 3+0 5
MNO 4242 Innovation Management 3+0 5
MNO 4244 Understanding Organizations, People and Society 3+0 5
MRK 4220 Product and Brand Management (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4231 Stakeholder Relationship Management (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4233 Digital Marketing (PRE: MRK 2001) 3+0 5
QMT 4242 E-Business 3+0 5
QMT 4244 Project Management 3+0 5
TOTAL 18+0 30
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

 

FİNANS UZMANLIK ALANI

Finans Uzmanlık Alanı CFA (Chartered Financial Analyst) Institute tarafından akredite edilmiştir. Dünyanın en saygın finans kuruluşlarından biri olan CFA uluslararası çapta faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen yatırım profesyonelleri birliğidir. CFA Institute finans alanında uluslararası çapta iş imkânlarına kapı açan profesyonel yeterlilik sertifikasyonu sağlamaktadır.

CFA Akreditasyonu Finans Uzmanlık Diploma Ekine sahip mezunlarımıza uluslararası CFA sertifikasyonu sınavlarında burs imkânları; çevrimiçi dersler, elektronik kitap, etik vaka analizleri ve örnek sınavlar gibi öğrenme araçlarına ve etki değeri yüksek uluslararası akademik dergilerden olan Financial Analyst Journal ve yatırım alanında birçok güncel araştırma raporuna ücretsiz erişim sağlar. Finans sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve beceriler ile CFA program ortağı bir programdan mezun olma ayrıcalığı sunar.

FİNANS UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

REQUIRED MAJOR ELECTIVES (2 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
FIN 4111 Capital Markets and Financial Institutions (PRE: FIN 2001) 3+0 5
FIN 4233 Investment Analysis (PRE: FIN 2002 3+0 5
MAJOR ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
ACC 4111 Financial Statement Analysis (PRE: ACC 2002) 3+0 5
IBS 4343 Bank Management (PRE: FIN 2001/ IBS 3331) 3+0 5
FIN 4222 Public Finance 3+0 5
FIN 4235 Financial Derivatives (PRE: FIN 2001) 3+0 5
FIN 4237 Entrepreneurial Finance (PRE: FIN 2002) 3+0 5
FIN 4240 Risk Management and Insurance (PRE: FIN 2001/ IBS 3331) 3+0 5
FIN 4242 Real Estate Finance (PRE: FIN 2002) 3+0 5
FIN 4244 Security Analysis Applications (PRE: FIN 2002) 3+0 5
FIN 4246 Current Topics in Finance (PRE: FIN 2002) 3+0 5
IBS 4362 Multinational Business Finance (PRE: FIN 2002) 3+0 5
IBS 4321 International Financial Management (PRE: FIN 2002) 3+0 5
IBS 4351 Financial Data Analysis (PRE: FBA 1202, FIN 2002) 3+0 4
IBS 4394 Financial Forecasting (PRE: FBA 1202, FIN 2002) 3+0 4
ACC 4247 Ethics in Accounting and Finance (PRE: MNO 4237) 3+0 5
FIN 4247 Corporate Valuation (PRE: FIN 3001, ACC 4111, QMT 3001) 3+0 5
TOTAL 18+0 30
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uzmanlık alanı öğrencilere, işe alma ve seçim, kariyer yönetimi, ücretlendirme sistemleri, çalışanların testi ve değerlendirilmesi, uluslararası insan kaynakları yönetimi, iş ahlakı ve karşılaştırmalı yönetim kültürleri gibi dersler aracılığıyla İKY alanında uzmanlıklarını geliştirme fırsatı sunar. Bu uzmanlık alanındaki öğrenciler örgütlerde insan kaynağının gelişiminin yönetilmesi ve ihtiyaç duyan bireyler ve gruplara bu hizmeti sunmak için hazırlanırlar. İKY uzmanlık alanı, lisans öğrencilerine endüstrinin taleplerini karşılama konusunda ihtiyaç duyacakları altyapıyı geniş bir yelpazede sunar. İKY uzmanları çalışanlarala ilişkilerin yönetilmesi; işe alım, seçim, ücretlendirme ve eğitim, çalışan güvenliği ve sağlığı ile çalışan değerlendirme süreçleri gibi konuların yönetilmesi gibi konularda faaliyet gösterirler. Ayrıca işçi, işveren ilişkilerinde sendikalarla sözleşme görüşmelerinde de aktif rol alırlar.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

REQUIRED MAJOR ELECTIVES (2 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
MNO 4211 Human Resource Planning 3+0 5
MNO 4213 or

MNO 4220 or

MNO 4231

Recruitment, Selection and Placement

Training & Development, Performance & Career Management

Compensation & Benefits Management (PRE :MNO 4211)

 At least one of these last three courses must be taken as a required major elective

3+0 5
MAJOR ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
IBS  3194 People and Cultures Of the World 3+0 5
IBS 3186 International Human Resource Management 3+0 4
LAW 4242 International Business Law  ( PRE:  LAW 3001) 3+0 5
MNO 4213 Recruitment, Selection and Placement 3+0 5
MNO 4215 Conflict Management and Negotiation 3+0 5
MNO 4220 Training & Development, Performance & Career Management 3+0 5
MNO 4222 Organizational Change and Development 3+0 5
MNO 4224 Comparative Management Culture 3+0 5
MNO 4231 Compensation & Benefits Management (PRE: MNO 4211) 3+0 5
MNO 4233 Turkey and Business Environment 3+0 5
MNO 4237 Business Ethics 3+0 5
MNO 4240 Industrial Relations and Collective Bargaining 3+0 5
MNO 4244 Understanding Organizations, People and Society 3+0 5
MNO 4246 Managerial Skills Laboratory 3+0 5
QMT 4224 Decision Theory 3+0 5
MNO 4239 HR Analytics (Pre: MNO 2002) 3+0 5
MNO 4241 Leadership 3+0 5
MNO 4248 Group Dynamics 3+0 5
MNO 4226 Digital Applications in Human Resources 2+2 5
TOTAL 18+0 29-30
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

 

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANLIK ALANI

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) uzmanlık alanı, iş uygulamalarına, karar destek sistemlerine ve yönetsel kontrole özel önem veren bilgisyar tabanlı bilgi sistemlerine geniş bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sistemlerin kapsamında, maliyet ve muhasebe bilgi sistemleri, insan kaynakları bilgi sistemleri, veri depolama ve güvenlik, iş sistemleri ağları, rapor hazırlama, Donanım ve ekipmanların operasyonel yönetimi, YBS polikası ve planlaması bulunmaktadır. YBS, organizasyonlarda çok büyük miktarlarda verinin yönetimi için yeni yollar geliştiren ve sürdüren, karar verme sürecinde uygulamacılara destek sağlayan yönetim düzeyi açısından önemlidir. YBS, tüm iç ve dış aktivitelerin elektronik olarak yürütülmesi açısından, ortak ticaret, e-iş ve e-devlet uygulamalarının temel parçalarından biridir. YBS uzmanlık alanı, iş yönlü bilgi analizi, veri işleme ve karar destek sistemlerinin modellenmesi konularında uzman olmak isteyen öğrencilerin ilgi alanına girmektedir.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

REQUIRED MAJOR ELECTIVES (2 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
QMT 4111 Systems Analysis and Design 3+0 5
QMT 4242 E-Business 3+0 5
MAJOR ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
ACC 4220 Accounting Information Systems (PRE: ACC 2001) 3+0 5
LAW 4231 Information Technologies Law (PRE: LAW 3001) 3+0 5
MNO 4237 Business Ethics 3+0 5
QMT 4211 Operations Research 3+0 5
QMT 4213 Computer Applications in Business 3+0 5
QMT 4220 Intelligent Systems 3+0 5
QMT 4222 Object-Oriented Analysis and Design 3+0 5
QMT 4224 Decision Theory 3+0 5
QMT 4231 Information Security Management System in Business 3+0 5
QMT 4233 Web Technologies and Business Systems 3+0 5
QMT 4235 Technology Management 3+0 5
QMT 4240 Current Topics in Management Information Systems 3+0 5
QMT 4244 Project Management 3+0 5
MNO 4226 Digital Applications in Human Resources 2+2 5
TOTAL 18+0 30
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

 

PAZARLAMA UZMANLIK ALANI

Pazarlama uzmanlık alanı öğrencilere işletme çevresi kapsamındaki pazarlama stratejileri hakkında, hedef pazar analizi, ürün geliştirme, mal ve hizmetlerin fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejilerinin belirlenmesi, ve tüketici davranışının ve endüstriyel pazarların iç yüzünün anlaşılması gibi, derinlemesine bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Pazarlama uzmanlık alanı öğrencilere işletmeler arası pazarlama, satış, reklamcılık, perakendecilik, hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama ve dijital pazarlama gibi pazarlama alanlarında bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Pazarlama alanında uzmanlaşan öğrenciler pazarlama bilgi ve becerilerini analitik ve yönetsel teknikler kullanarak, örgüt stratejileri ile uyumlu pazarlama stratejileri geliştirebilecek; pazarlama araştırması yapabilecek; müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve satışları arttırmak amacıyla pazarlama planlarını oluşturabileceklerdir. Pazarlama uzmanlığı yerel ve küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmeler ve kar amacı gütmeyen firmalar, pazar araştırması yapan firmalar ve pazarlama aracı kuruluşları gibi firmalarda pazarlama alanında kariyer olanakları sunmaktadır.

PAZARLAMA UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

REQUIRED MAJOR ELECTIVES (2 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
MRK 4111 Consumer Behavior (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4120 Business-to-Business Markets (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MAJOR  ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
IBS 2001 International Marketing Management 3+0 5
LAW 4220 Contracts Law (PRE: LAW 3001) 3+0 5
LAW 4222 Competition Law (PRE: LAW 3001) 3+0 5
MRK 4211 Services Marketing (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4220 Product and Brand Management (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4222 Advertising Management (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4231 Stakeholder Relationship Management (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4233 Digital Marketing (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4235 Retail Marketing (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4242 Marketing Decision Making (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4244 Current Topics in Marketing (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4246 Sales and Sales Promotion Management (PRE: MRK 2001) 3+0 5
PRD 4222 Supply Chain Management and Logistics (PRE: PRD 2001) 3+0 5
MRK 4237 Retail Operations I (Pre: MRK 4111) 3+0 5
MRK 4239 Retail Operations II (Pre: MRK 4111) 3+0 5
IBS 2016 Global Market Analysis (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4248 Innovation and New Product Development 3+0 5
PRD 4111 Product and Services Quality Management (PRE: PRD 2001) 3+0 5
IBS 3003 International Business Management (Pre: ECO 2901) 3+0 5
IBS 3005 Export & Import Operations Management 3+0 4
IBS 4158 Sustainability Marketing 3+0 5
MRK 4214 Global Marketing Strategies (Pre: MRK 2001) 3+0 5
TOTAL 18+0 29-30
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI

Üretim İşlemler Yönetimi alanı kalite yönetimi, ürün tasarımı, tedarik zinciri yönetimi, envanter kontrolü, karar alma, üretim ve hizmet sürecinde donanım, bilgi, iş gücü ve tesislerin nasıl yönetileceği ve işletmeye her adımda nasıl daha fazla katkı sağlayıp etkin kullanılacağını ve bu amaçla kullanılacak analiz araç/yöntemleri tanıtmayı ve uygulatmayı; üretim işlemler sistemlerini yönetmede işletme öğrencilerinin oynadığı rol konusunda bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır.

Üretim İşlemler Yönetimi ürün ve hizmetleri üretebilmek ve dağıtımını sağlamak ile ilgili süreçlerin yönetimine odaklanmaktadır. Tüm faaliyetler ürün yaratma, geliştirme, üretim ve dağıtımı içermektedir. Üretim işlemler yöneticileri işletmeden elde edilen çıktıları belirleyen süreçleri kontrol etmeyi hedefler. Süreçlerin verimliliği ve etkinliği önemi bir odak noktasıdır. Bu çalışma alanı işletmelerin esas faaliyet alanı ile doğrudan ilişkilidir ve işletme bölümü öğrencileri bir işletmedeki süreçleri bütünleştirmede, diğer fonksiyonlarla birlikte faaliyetleri planlamada ve yönetimsel konularda temel bir role sahiptir.

ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI SEÇİMLİK DERSLERİ

REQUIRED MAJOR ELECTIVES (2 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE N.CREDIT ECTS
MRK 4120 Business-to-Business Markets (PRE: MRK 2001) 3+0 5
PRD 4111 Product and Service Quality Management (PRE: PRD 2001) 3+0 5
MAJOR ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE N. CREDIT ECTS
PRD 4220 Production Planning and Control (PRE: PRD 2001) 3+0 5
PRD 4222 Supply Chain Management and Logistics (PRE: PRD 2001) 3+0 5
PRD 4231 Business Resource Planning (PRE: PRD 2001) 3+0 5
PRD 4240 Quality Assurance Systems (PRE: PRD 2001) 3+0 5
PRD 4242 Current Topics in Operations Management (PRE: PRD 2001) 3+0 5
QMT 4211 Operations Research 3+0 5
QMT 4224 Decision Theory 3+0 5
QMT 4235 Technology Management 3+0 5
QMT 4237 Statistical Quality Control (PRE: FBA 1202) 3+0 5
QMT 4242 E-Business 3+0 5
MRK 4248 Innovation and New Product Development 3+0 5
QMT 4244 Project Management 3+0 5
LAW 4231 Information Technologies Law (PRE: LAW 3001) 3+0 5
QMT 4220 Intelligence Systems 3+0 5
TOTAL 18+0 30
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

 

PERAKENDE YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI

REQUIRED MAJOR ELECTIVES
COURSE CODE COURSE TITLE N.CREDIT ECTS
MRK 4111 Consumer Behavior (Pre: MRK 2001) 3+0 5
PRD 4222 Supply Chain Management and Logistics (Pre: PRD 2001) 3+0 5
MRK 4235 Retail Marketing (Pre:MRK 2001) 3+0 5
MRK 4220 Product and Brand Management (Pre: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4237 Retail Operations I (Pre: MRK 4111) 3+0 5
MRK 4233 Digital Marketing (Pre: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4239 Retail Operations II (Pre:MRK 4111) 3+0 5
MRK 4242 Marketing Decision Making (Pre: MRK 2001) 3+0 5

 

 

YANDAL PROGRAMLARI

DEÜ Yandal Program Yönergesi

DEÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, İşletme alanında aldığı eğitime bağlı olarak kariyer seçeneklerini çeşitlendirmeyi amaçlayan öğrenciler için altı Yandal Programı sunmaktadır:

 • MUHASEBE
 • GİRİŞİMCİLİK
 • GENEL İŞLETME
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • YÖNETIM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
 • PAZARLAMA

İşletme Bölümü dışında, DEÜ İşletme Fakültesi’nin diğer bölümlerine kayıtlı öğrenciler, bir yandal programına başvurabilir ve ilgili yandal programının gerektirdiği koşulları yerine getirerek bir yandal sertifikasına sahip olabilirler.

MUHASEBE YANDAL PROGRAMI

Muhasebe işletmenin dilidir. Her bölüm için iletişimin sağlanması parasal terimlerin kullanılması ve muhasebe dilinin kullanılması yoluyla gerçekleşmektedir. Muhasebe terimlerinin ve prosedürlerinin anlaşılması işletmenin devam ettirilmesi ve yürütülmesi açısından önemlidir. Finansal tabloların analiz ederek bir kişi işletmenin finansal pozisyonunu ve performansını değerlendirmesi mümkündür. Ayrıca uluslararası işletme çevresinde kullanılmak üzere uluslararası finansal raporlama sistemi ve uygulamaları Muhasebe Yandalında öğretilmektedir. Özellikle yatırım ve kredi kararlarında finansal tabloların analizi oldukça önemli olmaktadır. Muhasebe uygulamalarının ve prosedürlerin öğrenilmesi mezunlara her türlü işletmede bir pozisyon sahibi olmalarında yardımcı olmaktadır.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • DEÜ Uluslararası işletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencileri

MUHASEBE YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

COMPULSORY  MINOR COURSES (3 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
ACC 2002 Intermediate Accounting(PRE: ACC 2001) 3+0 4
ACC 4111 Financial Statement Analysis (PRE: ACC 2002) 3+0 5
FIN 4111 Capital Markets and Financial Institutions (PRE: FIN 2001) 3+0 5
MINOR ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
ACC 4220 Accounting Information Systems (PRE: ACC 2001) 3+0 5
ACC 4222 Accounting for Decision Making (PRE: ACC 3001) 3+0 5
ACC 4231 Tax Law and Accounting 3+0 5
ACC 4233 Auditing (PRE: ACC 2002) 3+0 5
ACC 4242 Current Topics in Accounting (PRE: ACC 2001) 3+0 5
ACC 4245 International Financial Reporting I (PRE: ACC 2002) 3+0 5
ACC 4244 Risk Based Internal Auditing ( PRE: ACC 2002) 3+0 5
ACC 4246 International Financial Reporting II (PRE: ACC 4245) 3+0 5
TOTAL 21+0 34
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

GİRİŞİMCİLİK YANDAL PROGRAMI

Girişimcilik yandal programı öğrencilere yeni işler kurmak ve girişim sermayesi oluşturmak gibi konularda temel bilgileri öğretir. Sürekli değişen küresel ortamda, öğrenciler kendi uzmanlık alanlarını yönetebilmek için nasıl bir değişim ajanı olarak rol alacaklarını öğrenirler. Öğrenciler, iş yapmanın yeni yolları konusunda kendilerine güç sağlayacak olan yaratıcılık becerilerini de ilerletirler. Program kendiişlerini başlatmak isteyen veya geleneksel şirketlerde çalışmak isteyen, yeni iş kuracak veya ortaklıklara girecek firmalara danışmanlık hizmeti veren firmalarda çalışmak isteyen farklı alanlardan gelen öğrencilerin ihtiyaçlarıyla uyumludur. Özellikle, öğrencilerin farklı alanlarda yeni iş kurma bilgilerini geliştirmeleri cesaretlendirilmektedir. Eğitim sonunda öğrenciler, yeni iş kurma konusunda gelişmiş liderlik ve karar alma becerileriyle donatılırlar. Son olarak, girişimcilik yandal programı küresel pazarda fırsatları yakalamak için gerekli olan girişimcilik ve iş dünyasına yönelik yeteneklerin kazanılmasını sağlar.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • DEÜ Uluslararası işletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencileri
 • DEÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri

GİRİŞİMCİLİK YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

COMPULSORY  MINOR COURSES (2 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE N. CREDIT ECTS
MNO 4222 Organizational Change and Development 3+0 5
MNO 4235 Entrepreneurship and Business Planning (PRE: MNO 1003) 3+0 5
MINOR  ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE N.CREDIT ECTS
FIN 4237 Entrepreneurial Finance (PRE: FIN 2002) 3+0 5
MNO 4237 Business Ethics 3+0 5
MNO 4240 Industrial Relations and Collective Bargaining 3+0 5
MNO 4242 Innovation Management 3+0 5
MNO 4244 Understanding Organizations, People and Society 3+0 5
MRK 4220 Product and Brand Management (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4231 Stakeholder Relationship Management (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4233 Digital Marketing (PRE: MRK 2001) 3+0 5
QMT 4242 E-Business 3+0 5
QMT 4244 Project Management 3+0 5
TOTAL 18+0 30
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

GENEL İŞLETME YANDAL PROGRAMI

DEÜ İşletme Fakültesinin İktisat Bölümü veya Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde kayıtlı , 3.00 genel not ortalamasına sahip öğrenciler, DEÜ Yandal Programı Yönergesi’nin diğer yükümlülükleri karşılayarak Genel İşletme Yandal Programına başvurabilirler. Öğrencilerin Genel İşletme yandal programı sertifikasına sahip olabilmeleri için yandal öğretim planı çerçevesinde önerilen dersleri almaları ve yandal programını en az 2.50 ortalamayla tamamlanmış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • DEÜ İktisat Bölümü Öğrencileri
 • DEÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencileri

GENEL İŞLETME YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

COMPULSORY MINOR COURSES (2 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
ACC 2001 Financial Accounting 3+0 5
MNO 1003 Principles of Business Administration 3+0 4
MINOR ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
FIN 2002 Business Finance (PRE: ACC 2001) 3+0 5
LAW 3001 Business Law (PRE: FBA 1801) 3+0 5
MNO 1002 Organization and Management 3+0 4
MNO 2001 Managing Individuals at Work 3+0 4
MNO 2002 Human Resource Management 3+0 5
MRK 2001 Principles of Marketing 3+0 5
PRD 2002 Introduction to Production and Operations Management 3+0 5
TOTAL 18+0 28-30
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YANDAL PROGRAMI

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) yandalı, öğrencilerin mezun olduklarında kendilerini bilgi sahibi yöneticiler olarak sunmalarına hazırlık sağlamak için sunulmaktadır. İKY yandalı, Psikoloji, Sosyoloji, Eğitim, Turizm ve Mühendislik gibi meslek alanlarında öğrenim gören öğrenciler için büyük ölçüde yardımcı olabilir. Çalışanların etkin bir şekilde yönetilmesi için gereken yönetsel özelliklerin kazandırılmasında bu yandal öğrenciler için faydalı olacaktır. Bu yandalı tamamlamış diğer bölüm öğrencileri kendileri için kariyer fırsatlarını kar amacı gütmeyen kuruluşlardan hizmet sektörüne, organizasyon şirketlerinden ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet evren şirketlere kadar birçok alanda genişletmiş olacaklardır. İKY yandal programı temel insan kaynakları yönetimi derslerinin yanında, uluslararası insan kaynakları yönetimi, örgütsel değişim, ücretlendirme sistemleri, örgütlerde eğitim tasarımı ve uygulaması, mülakat teknikleri, yönetim tarzları ve iş ahlakı, kültürler arası karşılaştırmalı yönetim uygulamaları gibi içerikleri de sunar.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • DEÜ Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencileri
 • DEÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

COMPULSORY MINOR COURSES (3 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE N. CREDIT ECTS
MNO 2002 Human Resource Management 3+0 5
MNO 4211 Human Resource Planning 3+0 5
MNO 4213 or

MNO 4220 or

MNO 4231

Recruitment, Selection and Placement

Training & Development, Performance & Career Management

Compensation & Benefits Management (PRE :MNO 4211)

 At least one of these last three courses must be taken as a compulsory minor course

3+0 5
MINOR ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE N. CREDIT ECTS
IBS 3186 International Human Resource Management 3+0 4
MNO 4213 Recruitment, Selection and Placement 3+0 5
MNO 4215 Conflict Management and Negotiation 3+0 5
MNO 4220 Training & Development, Performance & Career Management 3+0 5
MNO 4222 Organizational Change and Development 3+0 5
MNO 4224 Comparative Management Culture 3+0 5
MNO 4231 Compensation & Benefits Management (PRE: MNO 4211) 3+0 5
MNO 4233 Turkey and Business Environment 3+0 5
MNO 4237 Business Ethics 3+0 5
MNO 4240 Industrial Relations and Collective Bargaining 3+0 5
MNO 4244 Understanding Organizations, People and Society 3+0 5
MNO 4246 Managerial Skills Laboratory 3+0 5
QMT 4224 Decision Theory 3+0 5
TOTAL 21+0 34-35
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YANDAL PROGRAMI

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) yan dal programı, iş uygulamalarına, karar destek sistemlerine ve yönetsel kontrole özel önem veren bilgisyar tabanlı bilgi sistemlerine geniş bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sistemlerin kapsamında, maliyet ve muhasebe bilgi sistemleri, insan kaynakları bilgi sistemleri, veri depolama ve güvenlik, iş sistemleri ağları, rapor hazırlama, Donanım ve ekipmanların operasyonel yönetimi, YBS polikası ve planlaması bulunmaktadır. YBS, organizasyonlarda çok büyük miktarlarda verinin yönetimi için yeni yollar geliştiren ve sürdüren, karar verme sürecinde uygulamacılara destek sağlayan yönetim düzeyi açısından önemlidir. YBS, tüm iç ve dış aktivitelerin elektronik olarak yürütülmesi açısından, ortak ticaret, e-iş ve e-devlet uygulamalarının temel parçalarından biridir. YBS yan dal programı, iş yönlü bilgi analizi, veri işleme ve karar destek sistemlerinin modellenmesi konularında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin ilgi alanına girmektedir. Program DEÜ İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan iktisat, turizm işletmeciliği, uluslararası işletmecilik ve ticaret, uluslararası ilişkiler bölümlerine açıktır.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • DEÜ Uluslararası işletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencileri

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

COMPULSORY  MINOR COURSES (3 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE N. CREDIT ECTS
QMT 2004 Management Information Systems 3+0 5
QMT 4111 Systems Analysis and Design 3+0 5
QMT 4242 E-Business 3+0 5
MINOR ELECTIVES (5 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE N.CREDIT ECTS
LAW 4231 Information Technologies Law (PRE: LAW 3001) 3+0 5
MNO 4237 Business Ethics 3+0 5
QMT 4211 Operations Research 3+0 5
QMT 4213 Computer Applications in Business 3+0 5
QMT 4220 Intelligent Systems 3+0 5
QMT 4222 Object-Oriented Analysis and Design 3+0 5
QMT 4224 Decision Theory 3+0 5
QMT 4231 Information Security Management System in Business 3+0 5
QMT 4233 Web Technologies and Business Systems 3+0 5
QMT 4235 Technology Management 3+0 5
QMT 4240 Current Topics in Management Information Systems 3+0 5
TOTAL 24+0 40
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

PAZARLAMA YANDAL PROGRAMI

Pazarlama yandal programı öğrencilerin işletme çevresi kapsamında temel pazarlama kavramları ve çerçevesini öğrenmeleri amacıyla sunulmaktadır. Pazarlama yandal programında yer alan dersler öğrencilerin pazarlamanın toplumsal ve ekonomik rollerini, pazarlama yöneticilerinin görevlerini, pazarlama karması stratejilerini hem işletme hem de tüketici bakış açısıyla öğrenebilmeleri amacı doğrultusunda hazırlanmıştır. Pazarlama yandal programı, öğrencilere uzmanlık alanlarını bir pazarlamacı bakış açısıyla tamamlayabilme ve kariyer fırsatları için yetkinlik ve becerilerini geliştirebilme fırsatı sunmaktadır. Işletme bölümü dışında diğer bölümlerde yer alan öğrenciler, pazarlama yandal programı ile, yerel ve küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmeler ve kar amacı gütmeyen firmalar, pazar araştırması firmaları ve pazarlama aracı kuruluşları gibi firmalardaki kariyer olanaklarını genişletebileceklerdir.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

 • DEÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri

PAZARLAMA YANDAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

COMPULSORY  MINOR COURSES (2 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
MRK 4111 Consumer Behavior (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4120 Business-to-Business Markets (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MINOR ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
LAW 4220 Contracts Law (PRE: LAW 3001) 3+0 5
LAW 4222 Competition Law (PRE: LAW 3001) 3+0 5
MRK 4211 Services Marketing (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4231 Stakeholder Relationship Management (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4233 Digital Marketing (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4242 Marketing Decision Making (PRE: MRK 2001) 3+0 5
MRK 4246 Sales and Sales Promotion Management (PRE: MRK 2001) 3+0 5
TOTAL 18+0 30
Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast