Bölüm Hakkında IBS


BÖLÜM HAKKINDA

 …İpek Yolunu bilgiyle geleceğe taşıyoruz…

Twitter       Facebook

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  Bölümü 2008 yılında İşletme Fakültesi bünyesinde kurularak aynı yıl öğretime başlamıştır. Eğitim dili İngilizce olan bölümümüzde öğrenciler aynı zamanda ikinci bir yabancı dil öğrenme olanağına da sahiptir. Bu çerçevede, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  Bölümü, öğrencilerine uluslararası işletmelerdeki kariyerlerinde yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  Bölümü, dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olan uluslararası arenada, uluslararası çevresel faktörlerin etkisini göz önünde bulundurarak çözüm önerileri üretebilmek ve stratejiler geliştirebilmek amacıyla yönetim ve organizasyon, ekonomi, finans, pazarlama, muhasebe, hukuk, dış ticaret ve uluslararası iş yönetimi gibi disiplinlerarası alanlarda kuramsal ve uygulamaya yönelik lisans ve lisansüstü öğretim olanakları sunmaktadır.

Mezunların İş Alanları

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  Bölümü mezunları uluslararası alanda faaliyet gösteren her türlü firmada, dış ticaret, bankacılık ve finansla ilgili kamu kuruluşlarında, yerel ve bölgesel ticari kuruluşlarda, ticaret odaları vb. meslek kuruluşlarında, serbest bölgelerde ve kalkınma ajanslarında istihdam edilirler.

SLOGANIMIZ

Yüzyıllar boyunca kıtaları, kültürleri, medeniyetleri dış ticaret yoluyla buluşturan, ticari ve siyasi ilişkilerde belirleyici rol oynayan İpek Yolu, Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarının oluşturduğu tarihsel bir ulaşım ve iletişim ağını ifade eder. Türkiye tüm bölgeleriyle İpek Yolu’nun temel parçalarından birini oluşturmaktadır ve halen Asya ve Avrupa arasındaki birleştirici rolünü devam ettirmektedir. Her ne kadar İpek Yolu adını Çin kökenli ipek ticaretinden alsa da, bu yol üzerinde altın ve fildişinden egzotik hayvanlara, düşünce akımlarına, dinlere, felsefelere hatta çeşitli teknolojilere kadar hemen herşey Doğu-Batı arasında taşınmıştır.

Küreselleşme deneyiminin geçmişteki uzantısını oluşturan İpek yolu, yüzyılların birikimiyle bizim sloganımıza da ilham kaynağı olmuştur. Bu doğrultuda amacımız, uluslararası işletmecilik ve ticaret alanına, profesyoneller, girişimciler ve akademisyenler yetiştirerek katkıda bulunmak ve ipek yolunu gelecek yüzyıllara bilgiyle taşımaktır.

 

LİSANS PROGRAMLARIUZMANLIK ALANLARI YANDAL PROGRAMLARI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARIYÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS  UNDERGRADUATE PROGRAM: MAJORS (UZMANLIK)

UZMANLIK BİLGİLENDİRME

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans Programı’nda eğitim gören öğrenciler, farklı kariyer olanaklarına ilişkin gereksinimleri karşılayan programlar kapsamında sunulan uzmanlık alanı derslerini aldıkları taktirde seçtikleri alanda uzmanlık kazanma şansına sahip olurlar. DEÜ Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans program tarafından sunulan uzmanlık alanları şu şekildedir:

 • ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE YÖNETİM
 • ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK
 • DIŞ TİCARET

Öğrenciler yukarıda belirtilen alanların herhangi birinde uzmanlaşabilmek için, aldıkları zorunlu derslere ek olarak ilgili uzmanlık alanında aşağıda belirtilen tablodaki uzmanlık alanı derslerini seçerek, başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Kazanılan uzmanlık alanı öğrencilerin mezuniyet diploma eklerinde belirtilir. Bu kapsamda, her bir öğrenci sadece bir uzmanlık alanı seçebilecektir.

 

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE YÖNETİM UZMANLIK ALANI

Uluslararası İşletmecilik ve Yönetim uzmanlık alanı, hızla küreselleşen ve uluslararasılaşan pazarlardaki işletmecilik kararlarına ve farklı hukuki, politik, ekonomik, ve kültürel sistemlerin firma karar verme ve strateji geliştirme süreçlerine geniş bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu uzmanlık alanı kapsamında, uluslararası işletmecilik yönetimi dahilindeki teorileri ve araçları iş dünyasındaki uluslararası stratejilere adapte edebilme yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenerek, işletmelerin temel operasyonlarını (stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, finans yönetimi ve pazarlama yönetimi) uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde yürütmeleri ve yeni bir yönde ilerletebilecek yetenekleri kazandırmaktır. Bu alanda ilerlemek mezunlara birçok farklı sektörde uluslararası pazarlarda faaliyetlerini yürüten firmalarda çok çeşitli kariyer olanakları sağlamaktadır.

 

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK

Uluslararası Finans ve Bankacılık uzmanlık alanı, günümüz finansal sisteminde tüm işletme fonksiyonlarını destekleyen işletme finansmanı, uluslararası bankacılık endüstrisinin organizasyon ve yapısı, bankacılığın temel yönetim ilkeleri, finansal piyasaların yapısı ve işleyişi ve finansal kurumların rolüne ilişkin geniş bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Bu uzmanlık alanı kapsamında, uluslararası para sisteminin tarihi, uluslararası bankacılığın temel fonksiyonları ve türleri, döviz piyasaları, parite koşulları ve ödemeler dengesini analiz etmek için uluslararası finansal yönetimin çevresi hakkında gerekli bilgileri edinerek, finansal kriz söz konusu olması durumunda krizlerin kaynakları ve sonuçlarını değerlendirebileceği ve uluslararası finansal çevreyi daha etkili bir şekilde açıklayabilmesini sağlayacak gerekli yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu alanda ilerlemek mezunlara ulusal ve uluslararası bankacılık endüstrisi ve birçok farklı sektörde uluslararası pazarlarda faaliyetlerini yürüten firmalarda finans alanında çok çeşitli kariyer olanakları sağlamaktadır. Bunlardan bazıları bankacılık, yatırım bankacılığı, risk sermayesi, gayrimenkul. sigortacılık, işletme finansmanı, finansman yönetim danışmanlığı olarak örneklendirilebilir.

 

DIŞ TİCARET

Dış ticaret uzmanlık alanı, uluslararası ticaretteki farklılıklar ve benzerlikler ışığında, öğrencilerin uluslararası ticaret yönetimi dahilindeki teorileri ve araçları öğrenerek, ihracat ve ithalat yönetimi operasyonlarına, ihracatta pazara giriş stratejileri, dış ticaret finansmanı, fiziksel dağıtım, ihracat ve ithalat operasyonlarının dokümantasyonu, gümrükler, ve döviz işlemleri, Türkiye’de uygulanan dış ticaret ve ilgili vergi mevzuatı gibi konulara ilişkin geniş bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu uzmanlık alanı kapsamında, gümrüklerde toplanan vergi ve fon türlerini tanıyabilmesini, AB ile Türkiye arasında halen geçerli olan Gümrük Birliği kapsamındaki düzenleme ve uygulamaları anlayabilmesini, gümrüklerde kullanılan çeşitli belgeleri, sertifikaları, serbest dolaşım uygulamalarını ve menşe kurallarına ilişkin prosedürleri tanıyabilmesine olanak sağlayan gerekli yetkinliklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu alanda ilerlemek mezunlara, dış ticaret ile ilgili kamu kuruluşlarında, özel sektör firmalarında, yerel ve bölgesel ticari kuruluşlarda, ticaret odaları vb. meslek kuruluşlarında, serbest bölgelerde ve kalkınma ajanslarında istihdam edilme olanağı sağlamaktadır.

INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT MAJOR

REQUIRED MAJOR ELECTIVES (3 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
IBS 3123 International Organizational Behavior 3+0 5
IBS 3194 People and Cultures Of The World 3+0 5
IBS 4155 Global Entrepreneurship 3+0 5
IBS 4153 Current Issues in International Business (PRE: IBS 3003) 3+0 5
MAJOR ELECTIVES (3 Courses should be selected and at least one of the major electives must be “Regional Studies in Business”
IBS 3123 International Organizational Behavior 3+0 5
IBS 3151 Cross Cultural Studies in Consumer Behavior(Pre:IBS 2001) 3+0 5
IBS  3192 International Service Management (Pre:IBS 2001) 3+0 5
IBS  3194 People And Cultures of The World 3+0 5
IBS 3186 International Human Resources Management 3+0 4
IBS 3421 Global E -Business and Trade 3+0 5
IBS  4151 Negotiation Strategies And Techniques 3+0 4
IBS 4153 Current Issues in International Business (PRE: IBS 3003) 3+0 5
IBS  4155 Global Entrepreneurship 3+0 5
IBS 4157 International Marketing Communications (PRE: IBS 2001) 3+0 5
IBS  4192 Decision Making in International Business 3+0 5
IBS 4194 International Business Seminars 3+0 4
IBS  4196 International Retail Management (PRE: IBS 2001) 3+0 5
IBS 4321 International Financial Management (PRE: FIN 2002) 3+0 5
IBS 4362 Multinational Business Finance (PRE: FIN 2002) 3+0 5
IBS  4472 Regional Studies In Business: Asia & Far East (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 4484 Regional Studies in Business: Europe (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 4476 Regional Studies in Business: Americas (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 4478 Regional Studies in Business: Middle East (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 4480 Regional Studies in Business: Africa (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 4161 Climate Change and Business 3+0 5
IBS 3196 Current Issues in Sustainability and International Business 3+0 5
MAJOR ELECTIVES (1)
ECO 4212 Managerial Economics(PRE: ECO 2001) 3+0 6
LAW 4222 Competition Law (PRE: LAW 3001) 3+0 5
LAW 4242 International Business Law (PRE: LAW 3001) 3+0 5
MNO 4224 Comparative Management Culture 3+0 5
MNO 4233 Turkey And Business Environment 3+0 5
MNO 4237 Business Ethics 3+0 5
MNO 4242 Innovation Management 3+0 5
QMT 3001 Business Forecasting (PRE:FBA 1202) 4+0 6
QMT 4235 Technology Management 3+0 5
MRK4220 Product and Brand Management (Pre:IBS 2001) 3+0 5
MRK 4233 Digital Marketing (Pre:IBS 2001) 3+0 5
21+0 32-36

 

 

FOREIGN TRADE MAJOR

 

REQUIRED MAJOR ELECTIVES (2 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
IBS 4233 Customs and Foreign Exchange Operations (PRE:IBS 3014) 3+0 4
IBS 3421 Global E -Business And Trade 3+0 5
IBS 4251 Economies of Turkey’s Trading Partners 3+0 5
MAJOR ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
ECO 4412 The Economics  of Integration and EU (PRE: ECO 3004 or ECO 2901) 3+0 4
IBS 3272 Economics Of Emerging Markets 3+0 5
IBS 3282 Turkey-EU Business Relations 3+0 4
IBS 3492 Foreign Investments 3+0 5
IBS 4231 World Trade Systems  (PRE: ECO 2901 or ECO 3004) 3+0 4
IBS 4292 Current Issues in World Economy 3+0 5
IBS 4472 Regional Studies In Business: Asia & Far East (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 4484 Regional Studies in Business: Europe (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 4476 Regional Studies in Business: Americas (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 4478 Regional Studies in Business: Middle East (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 4480 Regional Studies in Business: Africa (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 3221 International Trade Blocks and Agreements 3+0 5
IBS 4233 Customs and Foreign Exchange Operations (PRE: IBS 3014) 3+0 4
QMT 3001 Business Forecasting (PRE: FBA 1202) 4+0 6
IBS 3221 International Trade Blocks And Agreements 3+0 5
IBS 4158 Sustainability Marketing 3+0 5
21+0 30-36

 

 

INTERNATIONAL FINANCE AND BANKING  MAJOR  
REQUIRED MAJOR ELECTIVES (3 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
IBS 4343 Bank Management (PRE:FIN 2001/IBS 3331) 3+0 5
IBS 3331 International Financial Markets 3+0 5
IBS 4321 International Financial Management (PRE: FIN 2002) 3+0 5
IBS  4351 Financial Data Analysis (PRE: FIN 2002 & FBA 1202) 3+0 4
MAJOR ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
ACC  4111  Financial Statement analysis (PRE:ACC 2002) 3+0 5
ACC 3001 Cost and Managerial Accounting (PRE:ACC 2001) 3+0 5
FIN 3001 Managerial Finance (PRE:FIN 2002) 3+0 5
FIN 4235 Financial Derivates (PRE:FIN 2002) 3+0 5
FIN 4240 Risk Management and Insurance (PRE: FIN 2001/ IBS 3331) 3+0 5
IBS 3492 Foreign Investments 3+0 5
IBS 4292 Current Issues In World Economy 3+0 5
IBS 3494 Cooperatives and Finance 3+0 5
IBS 4346 FinTech 3+0 5
IBS 4348 Supply Chain Finance 3+0 5
ACC 4244 Risk Based Internal Auditing (PRE: ACC 2002) 3+0 5
IBS 4362 Multinational Business Finance (PRE: FIN 2002) 3+0 5
IBS 4394 Financial Forecasting(PRE: FIN 2002; FBA 1202) 3+0 4
LAW 4242 International Business Law (PRE: LAW 3001) 3+0 5
IBS 4159 Microfinance and Social Entrepreneurship (PRE: FIN 2002) 3+0 5
IBS 3493 Responsible Investment 3+0 5
21+0 33-35

DEÜ Yandal Program Yönergesi

COMPULSORY MINOR COURSES (4 Courses should be taken)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
IBS 3003 International Business Management 3+0 5
ECO 2901 Principles of International Economics 3+0 4
IBS 2014 Comparative Economic Geography 3+0 4
IBS 4001 International Strategic Management 3+0 5
MINOR ELECTIVES (4 Courses should be selected)
COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
IBS 2016 Global Market Analysis (PRE:IBS 2001) 3+0 5
IBS 3421 Global E -Business And Trade (PRE:IBS 2001) 3+0 5
IBS 4472 Regional Studies in Business: Asia & Far East (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 4484 Regional Studies in Business: Europe (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 4476 Regional Studies in Business: Americas (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 4478 Regional Studies in Business: Middle East (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS  4480 Regional Studies in Business: Africa (PRE: IBS 2014) 3+0 5
IBS 3151 Cross Cultural Studies in Consumer Behavior (PRE:IBS 2001) 3+0 5
IBS 3192 International Service Management (PRE:IBS 2001) 3+0 5
IBS 3194 People and Cultures of The World 3+0 5
IBS 3186 International Human Resources Management 3+0 4
IBS 3123 International Organizational Behavior 3+0 5
IBS 4151 Negotiation Strategies And Techniques 3+0 4
IBS  4153 Current Issues in International Business (PRE: IBS 3003)s 3+0 5
IBS  4155 Global Entrepreneurship 3+0 5
IBS 4157 International Marketing Communications (PRE: IBS2001) 3+0 5
IBS 4192 Decision Making in International Business 3+0 5
IBS 4194 International Business Seminars 3+0 4
IBS  4196 International Retail Management (PRE: IBS2001) 3+0 5
IBS 4321 International Financial Management (PRE: FIN 2002) 3+0 5
IBS 4362 Multinational Business Finance (PRE:FIN 2002) 3+0 5
  TOTAL 24+0 35-38

DEU Faculty of Business

Nisan 2024

Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
1
 • 2023-24 Bahar Vize Sınavları
2
 • 2023-24 Bahar Vize Sınavları
3
 • 2023-24 Bahar Vize Sınavları
 • Dokuz Eylül Universitesi Uluslararası Göç Sempozyumu Göç : Mevcut Durum
 • "Emeklilikte Üretkenlik" Konuk: Prof.Dr. Gül Bayraktaroğlu
4
 • 2023-24 Bahar Vize Sınavları
 • Dokuz Eylül Universitesi Uluslararası Göç Sempozyumu Göç : Mevcut Durum
5
 • 2023-24 Bahar Vize Sınavları
 • Dokuz Eylül Universitesi Uluslararası Göç Sempozyumu Göç : Mevcut Durum
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • Finans Zirvesi
16
 • Kariyerde Bir Sonraki Durak: Hisse Senedi Yatırımcılığı- Gülüzar Kurt Gümüş
17
 • BAClub- Kızılay Bilgilendirme Etkinliği- Mavi Salon
18
19
 • Turkiye and Belt and Road Initiative (BRI)
20
21
22
23
24
 • BCLUB - Kariyer Mutfağı
25
 • BCLUB - Kariyer Mutfağı
26
 • Meet for Audit- KOnuk Cenk Çakmak Mavi Salon
 • Mezunlar Fakülteyi Bastı
27
28
29
 • TİYATRO İŞLETME - GÖSTERİ
30
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast