Bölüm Hakkında IRE

BÖLÜM HAKKINDA

Uluslararası İlişkiler Bölümü 1992 yılında kurulmuştur ve eğitim dili İngilizcedir. Uluslararası ilişkiler dinamiklerine ve siyasi gelişmelere bilimsel bir anlayışla yaklaşabilen, eleştirel ve analitik düşünme becerisini yetkin kullanabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, ortak çalışmaya ve demokratik katılıma yatkın öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, ilk iki yıl Uluslararası İlişkiler programının temel derslerini almaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarında Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası Hukuk ve Avrupa Çalışmaları gibi Uluslararası İlişkiler disiplininin alt dallarından dersler seçebilme olanağına sahiptirler. Ayrıca, iletişim ve bilgisayar becerilerinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Bu kapsamlı ders programı sonucunda öğrenciler uluslararası siyasi gelişmeleri Uluslararası İlişkiler disiplininin ana yöntemlerini kullanarak karşılaştırmalı olarak analiz etme ve eleştirel gözle değerlendirme becerilerine kavuşmaktadırlar. Öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunan diğer olanaklar arasında ise Bölümün düzenlediği uluslararası konferanslar ile alanında önde gelen bilim insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen çok sayıda seminer yer almaktadır.

Uluslararası İlişkiler bölümünde görev yapan 19 akademik personel bulunmaktadır. Bunlardan 4’ü profesör, 4’ü doçent, 4’ü doktor öğretim üyesi ve 7’si araştırma görevlisidir. Jean Monnet, British Academy ve YÖK’ün araştırma bursları vd. burslara layık görülmüş olan bölüm öğretim üyelerinin, alanlarında önde gelen dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi ile ABD’de bulunan New York Eyalet Üniversitesi’ne bağlı Albany Üniversitesi arasında ortak bir çift diploma programı yürütülmektedir. Bu işbirliği kapsamında yer alan Uluslararası İlişkiler çift diploma programına katılmaya hak kazanan öğrenciler dört yıllık eğitim sürecinin ilk iki yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitim alırken, son iki yılında ABD’de eğitimlerini tamamlamakta ve her iki üniversiteden diploma almaya hak kazanmaktadırlar.

Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programı kapsamında Bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler arasında Çek Cumhuriyeti’nin Hradec Králové Üniversitesi, Macaristan’ın Kodolányi János Üniversitesi, Slovenya’nın Ljubljana Üniversitesi, Fransa’nın Lille II Üniversitesi yer almaktadırlar. Ayrıca Rusya’nın Voronezh Devlet Üniversitesi ile yürütülen ikili bir anlaşma bulunmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün lisans programının yanı sıra, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora Programları da bulunmaktadır. Lisansüstü seviyedeki ders programı Uluslararası İlişkiler alanındaki kuramsal ve görgül yaklaşımları birleştirmektedir. Dersler, öğrencilerin çağdaş dünya siyasetinde önemli tarihi, siyasi, iktisadi ve sosyal konular üzerine bilgilenmesi ve eleştirel düşünebilme yetkinliklerini geliştirme amacıyla tasarlanmıştır.

Mezunların İş Alanları

Mezunlar gerek özel sektörde, gerekse kamu sektöründe çeşitli istihdam olanaklarına sahip olmaktadırlar. Özel sektörde bankalar, denetim şirketleri, dış ticaret firmaları ve lojistik sektöründe çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Mezunlarımızın bir bölümü Dışişleri Bakanlığında meslek memuru, çeşitli devlet kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde uluslararası ilişkiler ve AB uzmanı ile dış ticaret uzmanı olarak görev yapmaktadırlar. Eğitimlerini lisansüstü düzeyde sürdürmek isteyen mezunlar yurt içinde ve dışında eğitimlerine devam etmektedirler. Bu mezunlardan bazıları akademik kariyere yönelmişlerdir.

LİSANS PROGRAMLARIYANDAL PROGRAMLARIÇİFT ANADAL PROGRAMIYÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIDOKTORA PROGRAMI
Yandal Programları

ULUSLARARASI İLİŞKİLER YANDAL PROGRAMI

DEÜ Yandal Program Yönergesi

DEU İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler alanında eğitim görerek kariyer seçeneklerini çeşitlendirmeyi amaçlayan öğrenciler için Uluslarası İlişkiler Yandal Programını sunmaktadır. Bu kapsamda sosyal bilimlerdeki disiplinlerarası entegrasyon ile bilgi birikimlerinin zenginleştirlmesi amaçlanmaktadır.  Ayrıca, günümüzde uluslararası ilişkilerin dinamikleri hakkında eğitim görmüş ve uluslararası ilişkiler ile yabancı diller konusunda yetkin yeni nesil liderler gerekmektedir.

BAŞVURADA BULUNABİLECEK ÖĞRENCİLER:

  • DEÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencileri
  • DEÜ İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Öğrencileri
  • DEÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri
  • DEÜ İşletme Fakültesi Uluslararası işletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencileri

 

COURSE CODE COURSE TITLE NATIONAL CREDIT ECTS
IRE 2111 ·         Key Concepts in International Relations 3+0 5
IRE 2201 ·         Diplomatic History I 3+0 5
IRE 2202 ·         Diplomatic History II (PRE: IRE 2201) 3+0 5
IRE 2401 ·         International Law I 3+0 4
IRE 2402 ·         International Law II 3+0 4
IRE 2112 ·         Theories of International Relations 3+0 5
IRE 3202 ·         Turkish Political Structure 3+0 5
IRE 3204 ·         Turkish Foreign Policy until the 1990s 3+0 5
IRE 4201 ·         Turkish Foreign Policy in the Post-Cold War (PRE: IRE 3204) 3+0 5
TOTAL 27+0 43

 

Ders içerikleri ve kredileri için tıklayınız.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast