Kısaca DEÜ İşletme Fakültesi

KISACA DEÜ İŞLETME FAKÜLTESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi toplam 2263 öğrenciye 100% İngilizce eğitim vermekte olan bir fakültedir. Fakülte’de beş bölüm bulunmaktadır. Bunlar; İşletme, İktisat, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümleridir. Ayrıca İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve New York Eyalet Üniversitesi’ne (SUNY) bağlı  Albany Üniversitesi ile ortak yürütülen çift diploma programlarımız mevcuttur.

Fakültede 2020 yılı itibariyle 29 Profesör, 20 Doçent, 14 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi ve 26 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 95 öğretim elemanı hizmet vermektedir. Fiziki olanaklarımız ise; 22 adet derslik, 2 adet akıllı sınıf,  2 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet konferans salonu, öğretim üyeleri ofisleri ile idari bürolardan oluşmaktadır.

İşletme Fakültesi’nin eğitim alanındaki öncelikleri; kişiselleşmiş eğitim, eğitimde en çağdaş yöntemlerin kullanılması ve uluslararasılaşma olarak özetlenebilir.

Fakülte ‘de tüm dersler ortalama 40 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Sınıf mevcudunun az tutulması ve uygulanan ‘açık kapı’ politikası öğrencilerin öğretim üyeleriyle iletişiminin yüksek olmasında önemli bir etkendir. Fakültenin bu iki politikası eğitimin kişiselleşmesi hedefine ulaşılmasında büyük öneme sahiptir. Bu şekilde öğrenciler, öğretim üyeleri ve Fakülte Yönetimi ile gerek bilgi alışverişi gerek kariyer planlarına ilişkin sürekli iletişimde bulunmaktadırlar. Bunun sonucu olarak öğrencilerimizin çoğunluğu staj yapma ve öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası projelerinde çalışma şansına sahip olmakta ve mezun olduklarında hızla işe girmektedirler. Ayrıca, bölümlerin eğitim verdiği alt alanlar çerçevesinde sunulan uzmanlaşma seçenekleri sayesinde öğrenciler istedikleri alanda uzmanlaşarak kariyerlerini planlayabilmektedirler. Fakülte’de her yıl tamamen öğrenciler tarafından yönetilen kulüp çatısı altında kariyer günleri, gündeme ilişkin toplantılar, zirveler, seminerler, çalıştaylar gibi birçok faaliyet, Fakülte yönetiminin de desteğiyle devam etmekte, öğrencilerin hem kişisel gelişimine hem de sosyal hayatına büyük etkisi bulunmaktadır.

Fakülte’nin diğer bir önceliği olan eğitimde çağdaş yöntemlerin kullanılması konusunda Fakülte’nin güncel ders planı, teknolojik altyapısı (188 bilgisayar, 104 yazıcı, 42 projeksiyon, 5 TV vb.) akıllı sınıflar ve değişik yazılımlar ile desteklenmektedir. Ayrıca, fakültenin tüm öğretim üyeleri vaka metodu, probleme dayalı öğretim, simülasyon, rol oynama, eğitimde oyunların kullanılması vb. farklı  öğrenme stratejileri konusunda  eğitim almaktadırlar.

Uluslararasılaşma hedefi sosyal bilimlerdeki tüm alanlarda yaşanan küreselleşme süreciyle uyum içerisindedir. Bu amaçla, Fakültenin Erasmus Programı kapsamında 63 ikili anlaşması, Mevlana Programı kapsamında 1 anlaşması, ayrıca Amerika, Rusya, Kazakistan ve Güney Kore dâhil olmak üzere toplam 14 akademik işbirliği anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşma ve işbirlikleri sayesinde birçok öğrenci, idari ve akademik personel, değişim imkânından yararlanmaktadır. Bunların yanı sıra Fakültemiz Öğretim Üyeleri ders ve seminer vermek üzere yurt dışındaki partner kurumlarımıza kısa süreli ziyaretlerde bulunmaktadırlar. Her öğrencinin mezun olmadan önce uluslararası bir deneyim yaşamasının sağlanması Fakülte’nin amaçları arasındadır. Ayrıca düzenli olarak her yıl Mayıs ayında “Uluslararası Hafta” kapsamında anlaşmalı üniversitelerden gelen 10’un üzerinde yabancı akademisyen Fakülte’de ders vermekte ve kendi kurumlarının tanıtımını bizzat yapılmaktadırlar. Yine bu bağlamda öğrencilerimiz her yıl Fakülte’mize bu ülkelerden eğitim görmeye gelen yabancı öğrencilerle uluslararası bir ortamda eğitim görmektedirler. Kısaca, İşletme Fakültesi, öğrencilerin kalabalıkta kaybolmadığı, çağdaş  yöntem ve tekniklere göre eğitim verilen ve öğrencilerini küresel dünyaya ve iş yaşamına hazırlayan bir birim olarak motivasyonu yüksek,  sosyal ve kültürel değerleri olan, alanında en son bilimsel bilgi ve becerilerle donatılmış, küresel rekabet gücüne sahip mezunlar yetiştirmektedir.

 

 

 

Yıllar

Okuyan Öğrenci Sayıları
2014-2015 1965
2015-2016 1983
2016-2017 2239
2017-2018 2304
2018-2019 2275
2019-2020 2263

 

 

 Yıllar Mezun Öğrenci Sayıları
2014-2015 284
2015-2016 276
2016-2017 343
2017-2018 373
2018-2019 308

TARİHÇE

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi 1992 yılında,  Ege ve çevre bölgelerin alanında uluslararası tanınırlığa sahip, İngilizce eğitim veren yükseköğretim kurumu ihtiyacını karşılamak amacıyla  kurulmuştur. Bu amaçla ilk olarak 1988 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine İngilizce İşletme Bölümü ile  temelleri atılan Fakültemiz, 1992 yılında yeni kurulan İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri ile İstanbul ve Ankara dışında alanında İngilizce eğitim veren tek İşletme Fakültesi olarak faaliyete geçmiştir. 1994 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün, 2008 yılında ise yeni kurulan Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümünün bünyesine katılmasıyla İşletme Fakültesi  bugün 5 ayrı alanda İngilizce eğitim vermektedir.   Önceleri geçici olarak DEÜ Dokuz Çeşmeler Kampüsü’nde eğitim veren Fakültemiz 2000 yılından bu yana DEÜ Tınaztepe Kampüsü’ndeki binasında hizmet vermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi kurulduğu ilk günden bu yana pek çok ilke imza atmıştır. Bu ilklerin bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

İşletme Fakültesi’nin Türkiye’de İlkleri

İşletme Fakültesi’nin İzmir’de İlkleri

İşletme Fakültesi’nin Üniversite’ de İlkleri

DIŞ İLİŞKİLER

Fakültenin Erasmus Programı kapsamında 63 ikili anlaşması, Mevlana Programı kapsamında 1 anlaşması, ayrıca Amerika, Rusya, Kazakistan ve Güney Kore dâhil olmak üzere toplam 14 akademik işbirliği anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşma ve işbirlikleri sayesinde birçok öğrenci, idari ve akademik personel, değişim imkânından yararlanmaktadır. Bunların yanı sıra Fakültemiz Öğretim Üyeleri ders ve seminer vermek üzere yurt dışındaki partner kurumlarımıza kısa süreli ziyaretlerde bulunmaktadırlar. Gerçekleştirmiş olduğumuz akademik işbirliği, çifte diploma ve ikili anlaşmalar ve uluslararası haftalar sayesinde lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz farklı kültür ve ekonomileri bu ülkelerde en az bir dönem eğitim görerek tanımak imkanına kavuşmakta, bu ülkelerden her yıl Fakülte’ye eğitim için gelen yabacı öğrencilerle birlikte uluslararası bir ortamda eğitim görmektedirler. Bu kapsamda Fakülte bünyesinde bulunan Dış İlişkiler Ofisimiz, Fakülte Dış İlişkiler Koordinatörü, Dış İlişkiler Bölüm Koordinatörleri ve Uzman İdari Personeli ile değişime giden ve/veya gelen öğrencilere rehberlik yapmakta, birebir ilgilenmektedir.

PERSONELİMİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim kadrosu 2020 yılı itibariyle 29 Profesör, 20 Doçent, 14 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi ve 26 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 95 tam zamanlı öğretim elemanı kadrosundan oluşmaktadır. Bu akademik kadronun % 25’i lisansüstü eğitimlerini yurt dışı eğitim kurumlarında tamamlamış, neredeyse tamamı lisans ve/veya lisansüstü derecelerini İngilizce eğitim veren kurumlardan almışlardır. Bunun yanı sıra üniversite – sanayi birlikteliğini sağlamak üzere alanında kariyer sahibi (doktoralı) yöneticilerin misafir öğretim üyesi olarak zaman zaman fakültemizde ders vermekte veya derslere konuk olarak davet edilmektedirler.

Fakültemizin oldukça genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip olup, bu kadronun uluslararası hareketlilik oranı oldukça yüksektir. Akademik personelimiz bu özellikleri fakültenin uluslararası standartların yakalanması ve yenilikçi bir yaklaşım benimsenmesi açısından en önemli avantajlarından birini oluşturmaktadır. Fakültemiz akademik personelinin ulusal ve uluslararası bilimsel proje deneyimleri, kazanmış oldukları proje ödülleri ve yayın potansiyelleri en önemli gurur kaynaklarımızdan birini oluşturmaktadır. Öğretim üyelerimizin özel ve kamu kurum, kuruluşları için gerçekleştirdiği projeler, danışmanlıklar, bu kurumlarla ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyetler, etkinlikler ve işbirlikleri çalışma yaşamına ilişkin gelişmelerin yakından izlenmesine olanak vermekte, gerek öğrencilerimiz gerekse kadromuzun gelişmesi açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Fakültemizin 15 kişilik idari kadrosu ise benimsemiş olduğu hizmet odaklı yaklaşım ve özverili çalışmasıyla fakültemizin kuruluşundan bu yana gerçekleştirmiş olduğu başarıların en büyük destekleyici güçlerinden birini oluşturmaktadır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast